Υπουργική απόφαση για το μειωμένο τιμολόγιο ηλ. ρεύματος πολυτέκνων

2024-02-02 10:43

 

Αγαπητά μέλη,

Στην διεύθυνση https://www.idika.gr/kot/ μπορείτε να κάνετε αίτηση υπαγωγής στο νέο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο Γ' ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά πολυτέκνους.

Ισχύουν κριτήρια πολυτελούς διαβίωσης και εισοδηματικά, παρά τα αιτήματα της ΑΣΠΕ να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι από τις προϋποθέσεις αυτές για προφανείς λόγους. Επομένως ένα αυτοκίνητο άνω των 1929 κυβ. εκ ή ένα μεγαλύτερο σπίτι αποκλείουν πολύτεκνους από το νέο μειωμένο τιμολόγιο, ανεξαρτήτως του πλήθους των παιδιών τους. Κάνοντας είσοδο, η εφαρμογή σας ενημερώνει εάν εμπίπτετε στα κριτήρια ή αν μπορείτε να συνεχίσετε για να υποβάλετε αίτηση υπαγωγής στο νέο μειωμένο τιμολόγιο.

Βάσει υπολογισμών, περισσότερες πολυτεκνικές οικογένειες πρόκειται να καταστούν δικαιούχοι με την νέα Υπουργική απόφαση για το μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος πολυτέκνων.

Π.Χ Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο, ετήσιο, εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 50.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

 

Η επαναφορά του μειωμένου τιμολογίου είναι θετική, αλλά διαφωνούμε πλήρως με τη λογική που υιοθετεί η Κυβέρνηση, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τους πολύτεκνους με κριτήρια φτώχειας και όχι δημογραφίας. Άλλα λέει το Σύνταγμα και το ΣτΕ, αλλά δυστυχώς η Κυβέρνηση έχει άλλες αντιλήψεις. Ας ωφεληθούν, έστω, όσοι πολύτεκνοι εμπίπτουν στα κριτήρια.

 

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου ΕΔΩ.

Δείτε σε PDF (ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ) την υπουργική απόφαση ΕΔΩ.

Κάνετε αίτηση υπαγωγής στο οικιακό τιμολόγιο  ΕΔ Ω

Εφόσον ανήκετε στους δικαιούχους (δείτε τις προϋποθέσεις στα ανωτέρω κείμενα),  παρακαλούμε όπως, από τις αρχές του νέου έτους, αιτηθείτε το Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας της ΑΣΠΕ μόνο μέσω της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr   Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας – Gov.gr (www.gov.gr), και όχι μέσω e-mail στην ΑΣΠΕ, προκειμένου να εξυπηρετηθείτε εγκαίρως.

Για το Δ.Σ 

Η Πρόεδρος                                   Ο Γεν.Γραμματέας

Μανωλοπούλου Αναστασία             Δουλαβέρης Φώτης