Τακτική Γενική Συνέλευση

2023-02-21 15:22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Πολυτεκνικής  Οργάνωσης  Πατρών & Περιχώρων   ανακοινώνει  στα μέλη της ότι  η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στις 8 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη  το απόγευμα στις 6.00  στα  γραφεία  της  Οργάνωσης  (Σαχτούρη 34-38).

 Θέματα  της  Γενικής  Συνέλευσης θα  είναι:

1. Οικονομικός Απολογισμός 2022 και προϋπολογισμός 2023

2. Διοικητικός Απολογισμός 2022

3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2022.

4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων  για την συμμετοχή  της  Οργάνωσής  μας  στα  συνέδρια  και τις Γενικές  Συνελεύσεις  της Ανωτάτης  Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδας.

5. Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Εφόσον  δεν υπάρξει  απαρτία  η  Γενική Συνέλευση  θα  γίνει επαναληπτική (ότι προβλέπει το καταστατικό) την Τετάρτη   15 Μαρτίου 2023  στις 6.00    το απόγευμα  με τα ίδια θέματα  ημερησίας  διάταξης  στην αίθουσα ΟΕΒΕΣΝΑ - ΑΡΑΤΟΥ 21  ΠΑΤΡΑ.

                                          Για  το  Δ.Σ

  Η Πρόεδρος                                                     Ο  Γεν  Γραμματέας

 

Μανωλοπούλου Αναστασία                                               Δουλαβέρης  Φώτης