Τακτική Γενική Συνέλευση 11 Μαρτίου 2020

2020-03-07 10:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Πολυτεκνικής  Οργάνωσης  Πατρών & Περιχώρων ανακοινώνει  στα μέλη της ότι η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στις 11 Μαρτίου 2020  ημέρα Τετάρτη  το απόγευμα στις 6.00μμ  στα  γραφεία  της  Οργάνωσης  (Σαχτούρη 34-38).
Θέματα  της  Γενικής  Συνέλευσης θα  είναι:
1. Οικονομικός Απολογισμός 2019 και προϋπολογισμός 2020
2. Διοικητικός Απολογισμός 2019
3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2019.
4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων  για την συμμετοχή  της  Οργάνωσής  μας στα συνέδρια και τις Γενικές Συνελεύσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.
5. Διάφορα-Ανακοινώσεις.
Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 με όσα μέλη παρευρεθούν στις 6.00 το απόγευμα με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης στα γραφεία της Οργάνωσης (Σαχτούρη 34 ).
                                          Για  το  Δ.Σ
  Ο  Πρόεδρος                                                     Ο  Γεν  Γραμματέας
Μαραβέλιας  Δημήτριος                          Γιαχαλής Αντώνιος(πρεσβύτερος)