Συνάντηση με τον δήμαρχο Ερύμανθου κ. Μπαρή

2022-11-21 12:18

Συνάντηση με τον δήμαρχο Ερύμανθου κ. Μπαρή

είχαν μέλη του ΔΣ της πολυτεκνικής  οργάνωσης Πατρών και περιχώρων. Συγκεκριμένα η πρόεδρος Αναστασία Μανωλόπουλού, ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Μαραβέλιας και ο Γενικός γραμματέας Φώτης Δουλαβέρης είχαν την ευκαιρία σε μια εποικοδομητική συνάντηση να συζητήσουν  αιτήματα που αφορούν στην στήριξη πολύτεκνων οικογενειών με μέτρα και δράσεις που μπορεί ο Δήμος να υλοποιήσει  σε μια προσπάθεια αφενός για την επιβράβευση των πολύτεκνων οικογενειών που ανήκουν στον Δήμο Ερυμάνθου  και αφετέρου ενθάρρυνσης των νέων  ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια , και μάλιστα μεγάλη , κάτι που αποτελεί εθνική ανάγκη και επιταγή πλέον. Από την οργάνωση κατατέθηκαν προτάσεις που είναι αποκλειστικά αρμοδιότητας της  δημοτικής αρχής αλλά και δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την συνεργασία της δυο φορέων . Τα αποτελέσματα της συνάντησης σύντομα θα φανούν και είναι βέβαιο πως θα είναι προς όφελος των πολυτεκνων οικογενειών του Δήμου Ερυμάνθου.