Πρόσληψη 20 ατόμων Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

2020-09-16 00:15

16-09-2020: Ανακοίνωση για την πρόσληψη 20 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Δείτε σε PDF την ανακοίνωση

Δείτε σε PDF την περίληψη ανακοίνωσης  

Δείτε σε PDF το παράρτημα

Πηγή:  ΑΣΠΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος)