ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

2017-06-07 11:38

Η Ελληνικές Ραδιοϋπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας προσφέρει τα νέα προγράμματα Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας για τα μέλη της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων και τους συγγενείς τους με σκοπό την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας στο χώρο της τηλεφωνίας και internet Τα προγράμματα είναι:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ mobile.pdf (365564)