ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

2020-03-22 13:10

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ μεχρι ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Για επείγοντα επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του Προέδρου κ. Μαραβέλια Δημήτρη 6972800626  και στο email της Οργάνωσης polytek@otenet,gr 

 

«Μένουμε στο σπίτι» δεν πρέπει να φτάσουμε στο έσχατο σημείο. 

Και αυτό επαφίεται σε εμάς , στην ατομική μας ευθύνη και στη συλλογική μας ωριμότητα.

Βασική προτεραιότητα είναι να προστατευτεί η δημόσια υγεία. 

Στην εκστρατεία για την καταπολέμηση της ασθένειας πρέπει να βγουμε νικητές.

 

 

 
«Μένουμε στο σπίτι» δεν πρέπει να φτάσουμε στο έσχατο σημείο. 
Και αυτό επαφίεται σε εμάς , στην ατομική μας ευθύνη και στη συλλογική μας ωριμότητα.
Βασική προτεραιότητα είναι να προστατευτεί η δημόσια υγεία. 
Στην εκστρατεία για την καταπολέμηση της ασθένειας πρέπει να βγουμε νικητές.