Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

2016-01-28 20:39

Ενημερώνονται   τα μέλη της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων ότι η Γενική Συνέλευση  της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος και οι εκλογές  για το νέο Γενικό Συμβούλιο της Α.Σ.Π.Ε  θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 6-7 Φεβρουαρίου 2016.

Βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 11η  Φεβρουαρίου 2015 οπότε και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προέκυπτε στις εκλογές της 8η Μαρτίου 2015, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και αποφάσισε:  

Αφενός να είναι εκ νέου υποψήφια για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Σ.Π.Ε. η πρόεδρος κ. Αναστασία Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου  και αφετέρου ορίστηκαν εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση  η Πρόεδρος Αναστασία Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου, ο Αντιπρόεδρος Δημήτριος Μαραβέλιας και το νεοεκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Γραμματσούλιας.