Γενική Συνέλευση Τετάρτη 15 Μαρτίου ώρα 18:00 στην αίθουσα Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α

2023-03-09 18:33

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Πολυτεκνικής  Οργάνωσης  Πατρών & Περιχώρων   ανακοινώνει  στα μέλη της ότι η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα  18:00 μ.μ στην αίθουσα Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α (Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας) Αράτου 12 Πάτρα.

Θέματα  της  Γενικής  Συνέλευσης θα  είναι:

1. Οικονομικός Απολογισμός 2022 και προϋπολογισμός 2023

2. Διοικητικός Απολογισμός 2022

3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2022.

4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων  για την συμμετοχή  της  Οργάνωσής  μας  στα  συνέδρια  και τις Γενικές  Συνελεύσεις  της Ανώτατης  Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδας.

 Η Γενική  Συνέλευση  είναι  η  δεύτερη  κατά σειρά  και θα πραγματοποιηθεί  με όσα  μέλη είναι παρόντα.

                                    Για  το  Δ.Σ

Η  Πρόεδρος                         Ο  Γεν  Γραμματέας

Αναστασία Μανωλοπούλου     Φώτης  Δουλαβέρης