Γενική Συνέλευση Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 19:30

2024-03-01 08:55

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων  ανακοινώνει στα μέλη της ότι η  Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη το απόγευμα στις 5:30 στα γραφεία της Οργάνωσης (Σαχτούρη 34-38).

 Θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι:

1. Οικονομικός Απολογισμός 2023

2. Διοικητικός Απολογισμός 2023

3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2023.

4. Προϋπολογισμός 2024

5. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων για την συμμετοχή της Οργάνωσής μας στα συνέδρια και τις Γενικές Συνελεύσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.

6. Διάφορα-Ανακοινώσεις.

 

Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την 13 Τετάρτη Μαρτίου 2024 με όσα μέλη παρευρεθούν , στις 5.30  το απόγευμα με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης στην αίθουσα Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας (Αράτου 12) .

                     Για το Δ.Σ

 Η Πρόεδρος                                     Ο Γεν Γραμματέας

Αναστασία Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου              Φώτης Δουλαβέρης