Γενική Συνέλευση Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

2016-01-31 13:54
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων ανακοινώνει στα μέλη της ότι η τακτική ημέρα Δευτέρα το απόγευμα στις 5:30 στα γραφεία της Οργάνωσης (Σαχτούρη 34-38).
 
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι:
 
1. Οικονομικός Απολογισμός 2015 και προϋπολογισμός 2016
 
2. Διοικητικός Απολογισμός 2015
 
3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2015.
 
4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων για την συμμετοχή της Οργάνωσής μας στα συνέδρια και τις Γενικές Συνελεύσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.
 
5. Διάφορα-Ανακοινώσεις.
 
Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 με όσα μέλη παρευρεθούν ,την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης στο συνεδριακό κέντρο «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ» (Αγ.Ανδρέου 12 Πάτρα) όπου θα γίνει και η κοπή πίτας.
 
Για το Δ.Σ
 
Η Πρόεδρος                                     Ο Γεν Γραμματέας
 
Αναστασία Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου     Γιαχαλής Αντώνιος (πρεσβύτερος)