Γενική Συνέλευση 12 Μαρτίου 2019

2019-03-06 12:50

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Πολυτεκνικής  Οργάνωσης  Πατρών & Περιχώρων   ανακοινώνει  στα μέλη της ότι  η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στις 12  Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη το απόγευμα στις 6.00  στα  γραφεία  της  Οργάνωσης  (Σαχτούρη 34-38).

 Θέματα  της  Γενικής  Συνέλευσης θα  είναι:

1. Οικονομικός Απολογισμός 2018 και προϋπολογισμός 2019

2. Διοικητικός Απολογισμός 2018

3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2018.

4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων  για την συμμετοχή  της  Οργάνωσής  μας  στα  συνέδρια  και τις Γενικές  Συνελεύσεις  της Ανωτάτης  Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδας.

5. Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Εφόσον  δεν υπάρξει  απαρτία  η  Γενική Συνέλευση  θα  γίνει  την Δευτέρα  18  Μαρτίου 2019  με όσα  μέλη  παρευρεθούν , στις 6.00    το απόγευμα  με τα ίδια θέματα  ημερησίας  διάταξης  στην  αίθουσα Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας (Αράτου 21)

                                          Για  το  Δ.Σ

  Ο  Πρόεδρος                                                     Ο  Γεν  Γραμματέας

Μαραβέλιας  Δημήτριος                          Γιαχαλής Αντώνιος(πρεσβύτερος)