Φωτογραφίες από Ημερίδα

2024-05-16 12:45

Πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «Βυζαντινό» την Τετάρτη 15 Μαϊου,  Ημερίδα "Δημογραφικό",  Καμπανάκι κινδύνου! Η Ελλάδα γερνάει - Αναγκαιότητα και πρωτοβουλίες.

Η Πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων Αναστασία Μανωλοπούλου, ως μια εκ των εισηγητών, ανέπτυξε το θέμα  «Δικαίωμα στην πολυτεκνία - Δικαιώματα της πολυτεκνίας»