Έκτακτη Γενική Συνέλευση

2016-03-14 23:26

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων ανακοινώνει στα μέλη της ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα το απόγευμα στις 5:30 στα γραφεία της Οργάνωσης (Σαχτούρη 34-38) με θέμα :τροποποίηση άρθρων καταστατικού.

Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 με όσα μέλη παρευρεθούν ,την ίδια ώρα με το ίδιο θέμα στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης (πλατεία Γεωργίου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο