ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

2017-12-03 19:59
 
 
ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ ΚΤΛ) & ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ μέσα από το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων συνεργάζεται με την Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων σε μία κοινή προσπάθεια ανταπόκρισης στην ανάγκη πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων.
Σκοπός της συνεργασίας είναι η παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης σε θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης σε ανέργους και εργαζόμενους ασφαλισμένους όλων των ταμείων (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΓΑ. ΟΑΕΕ κτλ.) και η υποστήριξη ανέργων και εργαζομένων σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να μιλήσει προσωπικά με Σύμβουλο Απασχόλησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων και να διατυπώσει γραπτώς το ερώτημά του σε ειδική φόρμα, η οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και δίνονται απαντήσεις.
Ενδεικτικά ερωτήματα που απαντώνται:
 Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
 Διαδοχική ασφάλιση
 Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
 Παράλληλη ασφάλιση
 Προϋποθέσεις για έκδοση κάρτας ανεργίας / επιδόματος ανεργίας
 Δικαιώματα- Παροχές εγκυμοσύνης / λοχείας
 Αμοιβές υπερωριών / αργιών
 Σποραδική εργασία
 Συμβάσεις, αποδοχές, άδειες
Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε εργαζόμενους και ανέργους σε ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής θεματικές ενότητες: Τεχνικές πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας, Διαχείριση εργασιακού άγχους, Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα κτλ.
Ειδικότερα, την Τρίτη 5.12.2017 όπως και κάθε 1η και 3η Τρίτη του μήνα & ώρες 18:00 – 20:00 για την υποδοχή και την καταγραφή ερωτημάτων θα υπάρχει Σύμβουλος Απασχόλησης του Δικτύου στο γραφείο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης, Σαχτούρη 34, 1ος όροφος, τηλέφωνο: 2610 318220.Υπεύθυνη επικοινωνίας για την Πολυτεκνική Οργάνωση: Ντίνα Κραβαριώτη.
Σύμβουλος Απασχόλησης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Μαριανή Παπανικολάου, τηλ. επικ. 2610624755