ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ

2023-04-21 13:39

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

από  6/3/2023 έως 30/4/2023

 

Οι αιτήσεις και τα σχετικά  δικαιολογητικά  θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα   του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr  Αιτήματα (είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXISNET).

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, μπορού ν να υποβάλλουν  την αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή,  στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α, αριθμό 15-17 (ισόγειο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης),

Σε αυτήν την περίπτωση έντυπο αίτησης θα παίρνουν από το Πρωτόκολλο

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.
  2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στο όνομά του–της αιτούντος.
  3. Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2021.
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2021.
  5. Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση που ενοικιάζει το ακίνητο.

 

Δικαιούχοι

Ποσοστό Απαλλαγής

Επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω

Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

1. εως 30.000 €.  Πλήρης απαλλαγή

2. από 30.001 έως 40.000€.  Απαλλαγή 50%.

1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου  έτους της ηλικίας τους).

 

Σημ: Ο  λογαριασμού ρεύματος μπορεί να είναι στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας