Δημοτικά Τέλη 2024: Αιτήσεις για μείωση ή απαλλαγή από 10/4/2024 έως 10/5/2024

2024-04-17 13:59

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 70/2024 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ 6ΕΝ1ΩΞΙ-5ΤΛ, αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση του Δήμου Πατρέων, ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων. ΔΕΛΤΙ Ο ΤΥΠΟΥ (ολες οι κατηγορίες) σε PDF
Οι αιτήσεις απαλλαγών δημοτικών τελών θα γίνονται δεκτές από 10/4/2024 έως 10/5/2024
Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων: www.e-patras.gr , Αιτήματα (είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXISNET).
 
 
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τους σε έντυπη μορφή, στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 19-Αρσάκειο στο ισόγειο του κτηρίου Α.
 
  • Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 €. Πλήρης απαλλαγή.
  • Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 40.000 €. Απαλλαγή κατά το 50%.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.
  2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στο όνομά του–της αιτούντος.
  3. Φορολογική δήλωση (Ε1) προηγούμενου έτους.
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου έτους.
  5. Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση που ενοικιάζει το ακίνητο.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  7. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26 ου έτους της ηλικίας τους).