Δικαίωμα οικονομικής ενισχύσεως ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2022-11-19 12:07

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ     

ΤΗΛ 2610 318220 FAX 2610 313160        

ΓΡΑΦΕΙΑ :ΣΑΧΤΟΥΡΗ 34-38, ΠΑΤΡΑ

                   Πάτρα  7/10/2022  Αρ.πρωτ 123

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος « ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» καλεί όσα κορίτσια τέλεσαν το γάμο τους εντός των ετών 2019 και 2020 που έχουν γεννηθεί και κατοικούν στο Δήμο Πατρέων και στην κοινότητα Παραλίας,  και επιθυμούν να περιληφθούν στον κατάλογο υποψηφίων να επιλεγούν για τη χορήγηση γαμήλιου βοηθήματος, να υποβάλλουν στα Γραφεία της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων {Σαχτούρη 34-38 } από την 15  Οκτωβρίου 2022 έως  την  29 Νοεμβρίου 2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ.

Τα εξής δικαιολογητικά:

 1.Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πατρικής οικογένειας και της ιδίας.

3.Εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ  της ενδιαφερόμενης   του πατρός της και του συζύγου της  των οικονομικών ετών  που τελέσθηκε   ο γάμος.    Σε περίπτωση,  μη υποχρεώσεως υποβολής δηλώσεως φόρου εισοδήματος,  θα υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θεωρημένες από την κατά τόπον αρμοδία Δ.Ο.Υ.

4.Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ή τοπικού διαμερίσματος περί της μονίμου κατοικίας της ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

5. Ποινικό μητρώο της ενδιαφερομένης.

Δικαίωμα οικονομικής ενισχύσεως έχουν οι υποψήφιες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.Έχουν ηλικία από τη μικρότερη που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Αστικού Κώδικα την σύναψη έγκυρου γάμου μέχρι και 45 ετών.

2.Eίναι οικονομικά αδύνατες,  έντιμες και εργατικές.

3.Έχουν παντρευτεί σε πρώτο γάμο,  τα έτη 2019 και 2020

4.Να είναι γραμμένες στα δημοτολόγια του Δήμου Πατρέων ή της Κοινότητας Παραλίας Πατρών και κατοικούν μόνιμα σε αυτές.

Οικονομική ενίσχυση θα τύχουν είκοσι {20} κορίτσια  για τα έτη 2019 και 2020 που θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών και σε χρόνο που θα ανακοινωθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Πρόεδρος                                          Ο Γραμματέας

Αναστασία  Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου                    πάτερ  Ελευθέριος  Αναστασόπουλος