ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

2017-07-25 20:42

 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της 3630/87095 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Πολυτεκνική Οργάνωση αναλαμβάνει την διανομή φρούτων στους πολύτεκνους του Δήμου Πατρέων

Δικαιούχοι: Πολύτεκνοι γονείς του Δήμου Πατρέων με προστατευόμενα τέκνα των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 17.280€. Για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων (4) το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 28 Ιουλίου μέχρι την Κυριακή 30 Ιουλίου από 8.00 το πρωί μέχρι 2.00 το μεσημέρι στις αποθήκες της Οργάνωσης στην Παραλία Πατρών στον Κόκκινο Μύλο, Καλαβρύτων 43.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1)  Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας

2)  Θεωρημένη πολυτεκνική κάρτα γονέα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο