27 και 28 Σεπτ 2017 ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ (ΜΗΛΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ) ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ. 2017

2017-09-23 18:13
Στα πλαίσια της εφαρμογής της 3630/87095 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Πολυτεκνική Οργάνωση αναλαμβάνει την διανομή φρούτων των πολύτεκνων δημοτών του Δήμου Πατρέων  
Δικαιούχοι: Πολύτεκνοι γονείς του Δήμου Πατρέων με προστατευόμενα τέκνα των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 17.280€. Για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο πέραν των τεσσάρων (4) το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €. 
Η  διανομή θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου  από 9.00 το πρωί μέχρι 1.00 το μεσημέρι στις αποθήκες της Οργάνωσης στην Παραλία Πατρών στον Κόκκινο Μύλο, Καλαβρύτων 43.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού  εφορίας
2) Θεωρημένη  πολυτεκνική κάρτα γονέα.
 
                             Το Διοικητικό Συμβούλιο