Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, Τακτική Γενική Συνέλευση & κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ».

2016-02-09 19:42
Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Πολυτεκνικής  Οργάνωσης  Πατρών & Περιχώρων   ανακοινώνει  στα μέλη της ότι η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και η τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Δευτέρα  15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα  17:30 μ.μ στο συνεδριακό  κέντρο «ΑΓΟΡΑ  ΑΡΓΥΡΗ».
Θέματα  της  Γενικής  Συνέλευσης θα  είναι:
1. Οικονομικός Απολογισμός 2015  και προϋπολογισμός 2016
2. Διοικητικός Απολογισμός 2015
3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2015.
4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων  για την συμμετοχή  της  Οργάνωσής  μας  στα  συνέδρια  και τις Γενικές  Συνελεύσεις  της Ανωτάτης  Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδας.
5. Διάφορα-Ανακοινώσεις.
 Η Γενική  Συνέλευση  είναι  η  δεύτερη  κατά σειρά  και θα πραγματοποιηθεί  με όσα  μέλη είναι παρόντα.
 
                                    Για  το  Δ.Σ
Η  Πρόεδρος                                                               Ο  Γεν  Γραμματέας
Αναστασία Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου          Γιαχαλής Αντώνιος
                                                                                             (πρεσβύτερος)