Από την σχολή CARIERRA ΠΑΤΡΑΣ προσφέρονται

2016-10-20 22:10

1) Μία πλήρη υποτροφία για το τμήμα κομμωτικής

2) 50% έκπτωση (δηλαδή 950€)

3) τρεις υποτροφίες για πιστοποίηση πληροφορικής για τις τρείς (3) ενότητες, όπου τα παιδιά θα πληρώσουν μόνο τα εξέταστρα , τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 90€.

Σε περίπτωση περισσότερων ενδιαφερομένων η επιλογή θα γίνει με κλήρωση .

Αιτήσεις στα γραφεία της Οργάνωσης (Σαχτούρη 34-38 Πάτρα) έως τις 25 Οκτωβρίου 2016.