ΑΠΑΛΛΑΓΗ ή ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

2022-03-30 01:32

Απαλλαγές και μειώσεις από δημοτικά τέλη ανακοίνωσε ο Δήμος Πατρέων με γνώμονα τις ανάγκες του Πατραϊκού λαού υλοποιώντας μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών . 

Συμπεριλαμβάνονται ( ΑΠΟΡΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ,ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ,ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,ΧΗΡΟΣ ή ΧΗΡΑ,ΜΟΝΟΓΟΝΕΪ-ΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ,ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ,ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΕΑ)

Από τους δικαιούχους οι ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ  με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω

Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: έως 30.000 €. εχουν πλήρη απαλλαγή , από 30.001 έως 40.000€.εχουν Απαλλαγή 50%.

Ο  λογαριασμού ρεύματος μπορεί να είναι στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ  ΑΠΟ  1/4/2022 έως 31/5/2022

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.
  • Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στο όνομά του–της αιτούντος.
  • Φορολογική δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2020.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2020.
  • Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση που ενοικιάζει το ακίνητο.

 

Οι αιτήσεις και τα σχετικά  δικαιολογητικά  θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα   του Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr

ή απευθείας στο https://ehelp.e-patras.gr (είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXISNET).

Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, μπορούν να υποβάλλουν  την αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή,  στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Πλατεία Βασ. Γεωργίου Α, αριθμό 15-17 (ισόγειο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του Δήμου και τις κατηγορίες