ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

2022-08-04 13:38

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΠΟ 16/8 ΜΕΧΡΙ 24/8/2022

Τα πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας εκδίδονται ΜΟΝΟ από την ΑΣΠΕ ( Αθήνα, πλατεία Ελευθερίας 22, τηλέφωνο: 210 3232513, email: aspe@otenet.gr )

Σε περίπτωση ανάγκης έκδοσης πιστοποιητικού την ημερομηνία που είμαστε κλειστά

Προωθήστε το αίτημα σας στο email aspe@otenet.gr και επισυνάψτε

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που η ημερομηνία έκδοσης του να μην υπερβαίνει τους δύο(2) μήνες.
Φωτοτυπία θεωρημένης πολυτεκνικής κάρτας του γονέα.
Εφόσον η κάρτα σας έχει λήξει μπορείτε να καταθέσετε την ετήσια συνδρομή σας για ανανέωση της κάρτας (25€)  στο παρακάτω λογ/σμο της ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και να αποστείλετε  στο  email info@popp.gr το αποδεικτικό της κατάθεσης

        ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

        ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 226/296202-08

        IBAN  : GR2701102260000022629620208

       ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ

    Για  επείγον  περιπτώσεις επικοινωνήστε

ΑΣΠΕ ( Αθήνα, πλατεία Ελευθερίας 22, τηλέφωνο: 210 3232513
Ή  με το τηλ. 6972800626  του αντιπροέδρου μας  κ.Μαραβέλια  Δημήτρη.