ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2021-08-13 13:05

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΠΟ 16/8 ΜΕΧΡΙ 27/8/2021

 

Τα πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας εκδίδονται ΜΟΝΟ από την ΑΣΠΕ ( Αθήνα, πλατεία Ελευθερίας 22, τηλέφωνο: 210 3232513, email: aspe@otenet.gr )

 

Σε περίπτωση ανάγκης έκδοσης πιστοποιητικού την ημερομηνία που είμαστε κλειστά

 

Προωθήστε το αίτημα σας στο email aspe@otenet.gr και επισυνάψτε

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που η ημερομηνία έκδοσης του να μην υπερβαίνει τους δύο(2) μήνες.
  2. Φωτοτυπία θεωρημένης πολυτεκνικής κάρτας του γονέα.

Εφόσον η κάρτα σας έχει λήξει μπορείτε να καταθέσετε την ετήσια συνδρομή σας για ανανέωση της κάρτας (20€)  στο παρακάτω λογ/σμο της ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και να αποστείλετε  στο  email της ΑΣΠΕ το αποδεικτικό της κατάθεσης

 

                       ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

        ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 226/296202-08

        IBAN  : GR2701102260000022629620208

       ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ

 

    Για  επείγον  περιπτώσεις επικοινωνήστε

  • ΑΣΠΕ ( Αθήνα, πλατεία Ελευθερίας 22, τηλέφωνο: 210 3232513
  • Ή  με το τηλ. 6972800626  του προέδρου μας  κ.Μαραβέλια  Δημήτρη.