Υδραυλικές Εργασίες => Μεταφορά οικοσυσκευής στην Αθήνα

2012-07-28 02:29

Υδραυλικός με 25 χρόνια προυπηρεσίας αναλαμβάνει οποιαδήποτε υδραυλική εργασία

με αντάλλαγμα την μεταφορά οικοσυσκευής από την Πάτρα στην Αθήνα. 

Κος Τάκης τηλ. 2652552