Τακτική Γενική Συνέλευση 10-02-2014

2014-02-03 20:45

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Πολυτεκνικής  Οργάνωσης  Πατρών & Περιχώρων   ανακοινώνει  στα μέλη της ότι η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και η τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014  και ώρα  19:00 μ.μ στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας{πλατεία Όλγας}.
Θέματα  της  Γενικής  Συνέλευσης θα  είναι:
1. Οικονομικός Απολογισμός 2013 και προϋπολογισμός 2014
2. Διοικητικός Απολογισμός 2013
3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2013.
4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων  για την συμμετοχή  της  Οργάνωσής  μας  στα  συνέδρια  και τις Γενικές  Συνελεύσεις  της Ανωτάτης  Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδας.
5. Διάφορα-Ανακοινώσεις.
Η Γενική  Συνέλευση  είναι  η  δεύτερη  κατά σειρά  και θα πραγματοποιηθεί  με όσα  μέλη είναι παρόντα.
                                    Για  το  Δ.Σ
Ο  Πρόεδρος                                        Ο  Γεν  Γραμματέας
Παναγιωτόπουλος  Γεώργιος            Κυριακόπουλος Άγγελος