18/02/2015 Συνέχεια ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2015-02-14 12:45

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Πολυτεκνικής  Οργάνωσης  Πατρών & Περιχώρων   ανακοινώνει  στα μέλη της ότι η τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεχιστεί γίνει την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα  18:30 μ.μ στο συνεδριακό  κέντρο «ΑΓΟΡΑ  ΑΡΓΥΡΗ»
Θέματα  της  Γενικής  Συνέλευσης θα  είναι:
1. Οικονομικός Απολογισμός 2014 και προϋπολογισμός 2015
2. Διοικητικός Απολογισμός 2014
3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2014.
4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων  για την συμμετοχή  της  Οργάνωσής  μας  στα  συνέδρια  και τις Γενικές  Συνελεύσεις  της Ανωτάτης  Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδας.
5. Διάφορα-Ανακοινώσεις.
Η Γενική  Συνέλευση  είναι  η  δεύτερη  κατά σειρά  και θα πραγματοποιηθεί  με όσα  μέλη είναι παρόντα.
                                    Για  το  Δ.Σ
Ο  Πρόεδρος                                        Ο  Γεν  Γραμματέας
Παναγιωτόπουλος  Γεώργιος            Κυριακόπουλος Άγγελος