Στις 29/10/2013 απόγευμα 6-9 θα έχουμε στα γραφεία του συλλόγου μας Σαχτούρη 34-38 αιμοληψία

2013-10-03 12:57

Σε καιρούς δύσκολους για όλη την κοινωνία που χάνονται όλα τα ιδανικά και όλοι οι θεσμοί.
Το Δ.Σ του Συλλόγου Πολυτέκνων αποφάσισε την ίδρυση για τα μέλη του ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ που έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση τους την ιδέα και το θεσμό του εθελοντισμού, να ενθαρρύνει τη διάδοση της εθελοντικής προσφοράς αίματος για την κάλυψη των αναγκών του τόπου μας σε αίμα.
Η προσφορά αίματος δεν επιβάλλεται με νόμους και Π. Διατάγματα, αλλά στηρίζεται στην κοινωνική ευαισθησία και στη αγάπη για το συνάνθρωπό μας και πηγάζει εθελοντικά από τη ψυχή του καθ ΄ ενός.
Έτσι στις 29-10-2013 το απόγευμα 6-9,  θα έχουμε στα γραφεία του συλλόγου μας Σαχτούρη 34-38 αιμοληψία.
Με την προσφορά αίματος, σώζουμε ζωές συνανθρώπων μας, που κινδυνεύουν, αποτελεί ύψιστο αγαθό, έργο θεάρεστο και ευπρόσδεκτο στα μάτια του Θεού. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι στάση φιλανθρωπίας. Είναι πράξη αγάπης, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η αγάπη έχει τόσο εξαφανισθεί από την κοινωνία μας.
Όλοι μας έχουμε βιώσει, με αγωνία πολλές φορές, την άμεση ανάγκη, ευρέσεως αίματος σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής μας.
Με αυτές τις σκέψεις, έχουμε τη γνώμη, πως ο Σύλλογός μας που είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Πατρίδα μας, δεν πρέπει να υστερεί στον τομέα αυτό.
Από 21/2/2012 έχει συσταθεί ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες των μελών της σε αίμα.
Στον εθελοντή αιμοδότη θα χορηγείται κάρτα και θα δικαιούται αίμα για τον ίδιο και την οικογένειά του {πρώτου βαθμού συγγενείς} όταν χρειαστεί.
Παρακαλούμε όλοι σας να αγκαλιάσετε
Την προσπάθεια αυτή.