Ρατσισμός κατά των Ελλήνων φοιτητών! Κατήργησαν τις Μετεγγραφές, μείωσαν τις θέσεις πολυτέκνων..

2012-08-26 14:31

 Ρατσισμός κατά των Ελλήνων φοιτητών!!!, κατήργησαν τις Μετεγγραφές, μείωσαν τις θέσεις πολυτέκνων στις κεντρικές Σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ, τη μοναδική ειδική κατηγορία που προστατεύεται συνταγματικώς, για να δώσουν τις θέσεις σε άλλες κατηγορίες  και στους Μουσουλμάνους.
   Η ΑΣΠΕ εξ αρχής ζητούσε το αυτονόητο, να ισχύει δηλαδή ότι ίσχυε μέχρι τον περασμένο και αλήστου μνήμης Μάιο του 2011. Δηλαδή να εγγράφονται-μεταγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή του τόπου κατοικίας τους, όσοι πολύτεκνοι είχαν προηγουμένως επιτύχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Και εκείνο που θα πρέπει να προστεθεί είναι να καλύπτονται οι λόγω μεταγραφής κενές θέσεις από τους επόμενους κατά σειρά επιτυχίας, η δε διαδικασία να ολοκληρώνεται πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

  Με τον τρόπο αυτό αφενός οι πολύτεκνοι θα εισάγονται με τα ίδια κριτήρια με τους λοιπούς υποψηφίους αφού προηγουμένως θα έχουν επιτύχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις και αφετέρου οι Επαρχιακές Σχολές δεν θα υπολειτουργούν αφού οι όποιες κενές λόγω των μεταγραφών θέσεις θα καλύπτονται άμεσα από τους επιλαχόντες. 

  Σημειωτέον ότι ο προϊσχύσας νόμος για τις μετεγγραφές λειτούργησε επί 32 συνεχόμενα χρόνια χωρίς να δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των Σχολών. Όμως δυστυχώς η συνταγματική προστασία των πολυτέκνων (παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος) ευτελίζεται σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές ομάδες για ανεξήγητους λόγους. Το εξοργιστικό είναι ότι αυτή η μείωση των θέσεων των πολυτέκνων στις Σχολές των μεγάλων πόλεων, σερβιρίστηκε  από το Υπουργείο ως αύξηση(!), ενώ η αλήθεια είναι ότι η όποια αύξηση δίνεται σε Σχολές της Επαρχίας.., με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται το πνεύμα της συνταγματικής προστασίας για τους πολύτεκνους.

 πηγή aspe.gr