Πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012.

2012-10-08 18:34

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοίνωσε με δελτίο τύπου της 8.10.2012 ότι

Τα οικογενειακά επιδόματα του Ε΄ διμήνου 2012 (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) θα καταβληθούν, με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., σε 418.279 οικογένειες, την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012.