Οικονομική ενίσχυση σε είκοσι {20} κορίτσια από το κληροδοτήμα « ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»

2013-02-21 13:51

 

 

 

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ   

ΤΗΛ 2610 318220 FAX 2610 313160        

ΓΡΑΦΕΙΑ :ΣΑΧΤΟΥΡΗ 34-38

ΠΑΤΡΑ

                    Αρ.πρωτ 288/20-2-2013

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

=====================================

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος « ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» καλεί όσα κορίτσια τέλεσαν το γάμο τους εντός των ετών 2011 και 2012 που έχουν γεννηθεί και κατοικούν στο Δήμο Πατρέων και στο τοπικό Διαμέρισμα Παραλίας,  και επιθυμούν να περιληφθούν στον κατάλογο υποψηφίων να επιλεγούν για τη χορήγηση γαμήλιου βοηθήματος, να υποβάλλουν στα Γραφεία της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων {Σαχτούρη 34-38 } από την 11η Μαρτίου 2013 μέχρι την 26η Απριλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

Τα εξής δικαιολογητικά:

 1.Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πατρικής οικογένειας και της ιδίας.

3.Εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ της ενδιαφερόμενης,  του πατρός της και του συζύγου της. Σε περίπτωση,  μη υποχρεώσεως υποβολής δηλώσεως φόρου εισοδήματος,  θα υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θεωρημένες από την κατά τόπον αρμοδία Δ.Ο.Υ.

4.Βεβαίωση εργοδότη για την απασχόλησή της και σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση ανεργίας.

5.Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ή τοπικού διαμερίσματος περί της μονίμου κατοικίας της ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

6. Ποινικό μητρώο της ενδιαφερομένης.

Δικαίωμα οικονομικής ενισχύσεως έχουν οι υποψήφιες που πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:

1.Έχουν ηλικία από τη μικρότερη που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Αστικού Κώδικα την σύναψη έγκυρου γάμου μέχρι και 45 ετών.

2.Eίναι οικονομικά αδύνατες,  έντιμες και εργατικές.

3.Έχουν παντρευτεί σε πρώτο γάμο,  μέσα στην τελευταία διετία πριν από το έτος απονομής της οικονομικής ενίσχυσης.

4.Να είναι γραμμένες στα δημοτολόγια του Δήμου Πατρέων ή της Κοινότητας Παραλίας Πατρών και κατοικούν μόνιμα σε αυτές.

Οικονομική ενίσχυση θα τύχουν είκοσι {20} κορίτσια που θα επιλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών και σε χρόνο που θα ανακοινωθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

             Πάτρα 20/2/2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος                                    Παναγόπουλος Ανδρέας