Νέα διαδικασία για τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων

2013-02-06 20:40

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί  συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι με το Ν.4093/2012, από 1/11/2012 καταργήθηκαν η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μάνας, το επίδομα του τρίτου παιδιού και η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, ενώ από 1/1/2013 καταργήθηκε και το πολυτεκνικό επίδομα. Κατόπιν τούτου

Aλλάζει και η διαδικασία της θεώρησης των πολυτεκνικών βιβλιαρίων.

Αντί να γίνεται η παρακράτηση του ποσού της συνδρομής από τον Ο.Γ.Α., όπως γινόταν έως τώρα για όσους έπαιρναν πολυτεκνικό επίδομα (είχαν δηλαδή έστω και ένα παιδί άγαμο και μικρότερο του 23ου έτους της ηλικίας του), θα πρέπει οι πολύτεκνοι  να προβούν στη θεώρηση των βιβλιαρίων τους, για το 2013, για ένα χρόνο, καταβάλλοντας το ποσό των 20€ ετήσια  συνδρομή και 2€ το ένσημο για κάθε κάρτα μέλους της οικογένειας προκειμένου να έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Οργάνωση.
Δηλαδή το ποσό που τους παρακρατούσε ο ΟΓΑ τώρα θα πρέπει να δίδεται απ ευθείας από τους ίδιους.

 


                    Για  το  Δ.Σ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο  ΓΕΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  Γ.     ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.