ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ - Επιστολή Διαμαρτυρία, στο Υπουργό Παιδείας

2014-12-04 14:57

Κύριε Υπουργέ.
Σας ενημερώνουμε ότι στα ΤΕΙ Πατρών ακυρώνονται οι μετεγγραφές των πολύτεκνων παιδιών με την δικαιολογία ότι τα αδέλφια τους είναι άνω των 23 ετών βάσει της εγκυκλίου που έχουν στα χέρια τους οι σχετικές γραμματείες των σχολών.
Κύριε Υπουργέ
Στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) προσδιορίζονται επ’ ακριβώς οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο κάποιου για να χαρακτηρισθεί πολύτεκνος. Τα τέκνα των Πολυτέκνων προστατεύονται ανεξαρτήτως της ηλικίας τους όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα, δηλ. όσο ζει έστω και ένας από τους δύο γονείς.
Συνεπώς εφ’ όσον ζει έστω και ένας από τους γονείς, που έχει χαρακτηρισθεί ως Πολύτεκνος, το τέκνο του έχει δικαίωμα μετεγγραφής από ένα πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό Τμήμα σε άλλο αντίστοιχο του πλησιέστερου τόπου κατοικίας τους ή του τόπου σπουδών του αδελφού του, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ιδίου που ζητεί τη μετεγγραφή και ανεξαρτήτως της ηλικίας των αδελφών του.
Παρακαλείσθε το συντομότερο να διευκρινισθεί γιατί τα παιδιά θα χάσουν το εξάμηνο!

 

Διατελούμε με ιδιαίτερη εκτίμηση

Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ