Διανομή τροφίμων

2012-12-28 12:56

Κατά διαστήματα η Πολυτεκνική Οργάνωση συλλέγει και διανέμει στα μέλη της,  τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Εκδίδει σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των μελών της.

 

Τώρα μπορείτε μα απευθυνθείτε στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σολομού και Βενιζέλου τηλ. 2610311561 ή να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα της ΤΕΒΑ https://teba.eiead.gr/