Επισκευή Υπολογιστών => Καθάρισμα οικοπέδου από χόρτα

2012-07-28 02:01

Είμαι Τεχνικός Υπολογιστών καί Αναλαμβάνω

  • Εγκατάσταση του υπολογιστή σας και των περιφερειακών συσκευών στο χώρο σας 
  • Σύνδεση καλωδίων και συσκευών
  • Έλεγχος λογισμικού και εγκατάσταση οδηγών 
  • Δημιουργία σύνδεσης στο internet και ρυθμίσεις e-mail 
  • Εκμάθηση βασικών λειτουργιών Η/Υ
  • Εγκατάσταση κοινόχρηστων χώρων στο δίκτυο
  • Εκπαίδευση χρηστών

Σε αντάλλαγμα ζητάτω το καθαρισμό οικοπέδου 600μ2 περίπου από χορτάρια

 

Πληροφορίες Κος Κώστας τηλ. 693656585