Δικαιούχοι προιόντων 2012

2012-12-20 13:40

Τα  ονόματα   των  Πολύτεκνων  οικογενειών  που  έχουν  ενταχθεί   στους  δικαιούχους  προϊόντων  παρέμβασης  της  Ε.Ε., προγράμματος  2012,  μετά  τον  έλεγχο και έγκριση  από την  Περιφέρεια  Δυτικής  Ελλάδος {Πανεπιστημίου 17}.
Υπενθυμίζουμε  για μια εισέτι  φορά ,  πως   με βάση την υπ΄ αρ 22830/5-4-2012 ΚΥΑ , την  αποκλειστική  ευθύνη  για τον τελικό έλεγχο   των  δικαιούχων  έχει  η  Περιφέρεια.
Η Πολυτεκνική  Οργάνωση Πατρών &  Περιχώρων  δεν  έχει  καμία απολύτως  εμπλοκή  στον  έλεγχο και  την  έγκριση  των  δικαιούχων.

Η Ημερομηνία παραλαβής θα ανακοινωθεί προσεχώς.   


Πατήστε εδώ για την κατάσταση των δικαιούχων