Δικαιολογητικά για Συμμετοχή στις Ομαδικές Αγωγές Ισοβίων Συντάξεων

2013-06-04 13:34

 

Όσες Πολύτεκτες μητέρες ενδιαφέρονται να κάνουν αγωγές, ενάντια στην κατάργηση της Ισόβιας Πολυτεκνικής Σύνταξης ,  να προσέρχονται  στα  γραφεία {Σαχτούρη 34}, έως 13 Αυγούστου 2013. τα πρωινά Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-12.00 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Εξουσιοδότηση (παρέχετε από τον δικηγόρο και την παραλαμβάνεται από τα γραφεία μας)
2.Βεβαίωση  από  τον ΟΓΑ για  την  διακοπή  της και για ποιο λόγο διακόπηκε (παραλαμβάνετε από ΚΕΠ)
3.Πιστοποιητικό  Οικογενειακής  κατάστασης (Εκδίδεται από τον Δήμο)
4.Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ περί  της πολυτεκνικής  τους  ιδιότητας (Παραλαμβάνεται από τα γραφεία μας)
5.Τα  πλήρη στοιχεία  τους  με  διεύθυνση και  τηλέφωνά  τους.
6.Εκκαθαριστικό εφορίας. 


   Για  τα  έξοδα-παράβολο   το  ποσό των  15 € (δεκαπέντε ευρώ)

                                                       Για  το  Δ.Σ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο  ΓΕΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ