Γεώργιος Γεωργόπουλος

2014-04-29 00:01

Αγρότης
Μέλος Δ.Σ. Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων
Τέως πρόεδρος κοινότητας Αγίου Νικολάου Σπάτα.