Γενική Συνέλευση Οργάνωσης

2015-01-28 13:38
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων ανακοινώνει στα μέλη της ότι η τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ στα γραφεία της Οργάνωσης (Σαχτούρη 34-38).
 
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι:
 
1. Οικονομικός Απολογισμός 2014 και προϋπολογισμός 2015
 
2. Διοικητικός Απολογισμός 2014
 
3. Έγκριση ή μη του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού 2014.
 
4. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ για την εκλογή αντιπροσώπων για την συμμετοχή της Οργάνωσής μας στα συνέδρια και τις Γενικές Συνελεύσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.
 
5. Διάφορα-Ανακοινώσεις.
 
Εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου 2015 με όσα μέλη παρευρεθούν ,την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης στο συνεδριακό κέντρο «ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΥΡΗ» .
 
Για το Δ.Σ
 
Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν Γραμματέας
 
Παναγιωτόπουλος                       Γεώργιος Κυριακόπουλος Άγγελος