Αρχισε η παραλαβή των αιτήσεων για το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων

2013-03-04 12:11

Τα μέλη μπορούν να καταθέτουν στα γραφεία μας, τα σχετικά δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν:
Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (2012)
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (πατρός ή μητρός)
Αποφάσεις Επιτροπών στις περιπτώσεις Αναπηρίας (φωτοτυπίες).

Βεβαίωση σπουδων των φοιτητών

 

Πίνακας ορίων εισοδήματος των δικαιουμένων δωρεάν διανομή τροφίμων (Κ.Υ.Α. 279/23460/22-2-2013 ΦΕΚ Β΄ 414/2013) με Μέλη οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των γονέων και των προστατευομένων τέκνων

και Οικογειακό εισοδημα δικαιουμένων δωρεάν διανομής τροφίμων

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.200 10.700 11.520 14.400 17.280 20.160 23.040 25.920 28.800 31.680 34.560 37.440

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται πλέον από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας.