ΔΕΥΤΕΡΑ 13-08-2012 αρχίζει η καταβολή πολυτεκνικών επιδομάτων

2012-08-09 14:32

«Πληρωμή των Πολυτεχνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ»

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και
ισόβια σύνταξη) του Δ' διμήνου 2012, θα καταβληθούν σε 418.325 οικογένειες, την   Δεύτερα 13 Αυγούστου 2012.
Η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 114.549.055,52 ευρώ

ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ