ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

2014-09-03 13:57

Στις 16 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 - 20:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία του συλλόγου μας.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία μας ή με το αρμόδιο μέλος της οργάνωσης κ. Αναστασόπουλο Ελευθέριο στο τηλέφωνο  6944848747.