Αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικών Πολυτεκνικής Ιδιότητας Αφορά και εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο τα μέλη μας

• ΠΡΟΣΟΧΗ - Εάν η κάρτα σας έχει λήξει η αίτηση ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα. Για ανανέωση καταθέστε στον λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας ΙΒΑΝ GR2701102260000022629620208 το ποσό των 25€ (συνδρομή 1 έτους) και επισυνάπτετε την κατάθεση

Επιλογή αρχείου
Επιλογή αρχείου
Επιλογή αρχείου
Επιλογή αρχείου
Επιλογή αρχείου
Επιλογή αρχείου

Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) και φέρει την ηλεκτρονική σφραγίδα της ΑΣΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4727/2020 για την «Ψηφιακή Διακυβέρνηση» από 1ης Δεκεμβρίου τρ. έτους. 

Η διακίνηση του ΠΠΙ θα γίνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά σε όποια υπηρεσία ζητείται ως δικαιολογητικό.