Ανταλλαγή Υπηρεσιών

Εκπτώσεις Εισιτηρίων

2016-04-08 11:08
Εκπτώσεις Εισιτηρίων ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ Ισχύει για τα λεωφορεία των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ, ΗΚΤΕΛ, ΚΤΕΥΛ και ΣΕΚ (σήμερα ΚΤΕΛ, ΟΑΣΑ και ΟΣΕ) καθώς και για τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ   Δικαίωμα διακίνησης με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο (μισό εισιτήριο) έχουν οι παρακάτω: Οι πολύτεκνοι γονείς ισοβίως. Τα άγαμα τέκνα (αγόρια και κορίτσια) που δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε...

Δωρεάν είσοδο αρχαιολογικών χώρων, μουσείων

2013-08-27 13:04
Εισιτήριο αρχαιολογικών χώρων, μουσείων.  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323 – ΦΕΚ Τεύχος B 2666/01.07.2019

Διανομή τροφίμων

2012-12-28 12:56
Κατά διαστήματα η Πολυτεκνική Οργάνωση συλλέγει και διανέμει στα μέλη της,  τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Εκδίδει σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των μελών της.   Τώρα μπορείτε μα απευθυνθείτε στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σολομού και Βενιζέλου τηλ. 2610311561 ή να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα της ΤΕΒΑ https://teba.eiead.gr/    

Κοινωνικός τουρισμός

2012-12-27 13:07
  https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2024