Ιστορικό

Στα μέσα του Σεπτέμβρη του 1929 και εκεί γύρω στις 25 του μήνα γεννήθηκε στο Μαρκάτο, στο κατάστημα του κ.Κουστογεώργου, ο Σύνδεσμος Πολυτέκνων Πατρών που υπήρξε ένας από τους πρόδρομους του σημερινού μεγάλου, με πολλά μέλη και με άρτια οργάνωση σωματείου.
Επίσημη αναγνώρηση έγινε όταν το Πρωτοδικείο Πατρών με την 129/1931 απόφασή του αναγνωρίζει και επίσημα το Σύλλογο απόρων Πολυτέκνων Πατρών και Περιώρων "Η Αλληλοβοήθεια", που από τον Απρίλη της ίδιας χρονιάς διοικείται από τον Γεώργιο Μανιάκη ώς πρόεδρο και τον Σταύρο Λυκούδη γεν. Γραμματέα.
 
 
 

Από το βιβλίο του Λευτέρη χρ. Μαρινέλλη "Πολυτεκνικό κίνημα Πατρών (Εβδομήντα Χρόνια Δράσης) "

Εκδοση της Οργανωσής μας