Δραστηριότητες


Η Πολυτεχνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα:

  •  Δέχεται τα δικαιολογητικά που καταθέτουν τα νέα μέλη, ελέγχει αυτά για την πληρότητά τους και τα μεταβιβάζει στην Α.Σ.Π.Ε. για την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας.
  •  Θεωρεί ανά 3ετία τα βιβλιάρια των πολυτέκνων οικογενειών - μελών της και προβαίνει στην αντικατάσταση των απολεσθέντων και φθαρμένων βιβλιαρίων.
  •  Διανέμει στις πολύτεκνες οικογένειες - μέλη της διάφορα προϊόντα παρεμβάσεως της Ε.Ε., εφόσον αυτά χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (φέτα, μακαρόνια, ρύζι, λάδι, φρούτα κ.α.).
  •  Προβάλλει το θεσμό της οικογένειας και δημιουργεί πολυτεκνική αντίληψη στην κοινωνία με τη βράβευση των νέων πολυτέκνων μητέρων.
  • Διανομή από τα γραφεία μας (δωρεάν) του περιοδικού της ΑΣΠΕ ‘’Ο κόσμος των Πολυτέκνων’’ (το κόστος του περιοδικού προπληρώνεται από την ΕΟΠΑ στην ΑΣΠΕ.