Παράταση Προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για ΤΡΟΦΙΜΑ

2012-07-18 21:14

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012

              Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τις πολύτεκνες οικογένειες που είχαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των προϊόντων παρεμβάσεως της Ε.Ε. που έληγε στις 31 Μαρτίου 2012 παρατάθηκε μέχρι 30 Ιουνίου 2012. (Απόφ. 444/39751/30-3-2012 Γ. Γρ. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

 

             Οι Σύλλογοι Πολυτέκνων οφείλουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να διαβιβάσουν τα δικαιολογητικά στις κατά τόπους Περιφέρειες οι οποίες θα εξετάσουν στο 100% ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα με βάση το θεωρημένο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας, τον αριθμό των προστατευομένων και την πληρότητα ή μη των δικαιολογητικών.

             Οι Περιφέρειες θα επιστρέψουν τα δικαιολογητικά στους Συλλόγους και θα γνωρίσουν τους δικαιούχους, οπότε αυτοί θα παραλάβουν προϊόντα μέσω των Συλλόγων που ανήκουν, χωρίς οι Σύλλογοι να έχουν καμία περαιτέρω ανάμειξη στην επιλογή των δικαιούχων οικογενειών.

             Η περίοδος εκτέλεσης του ετησίου σχεδίου διανομής για το 2012 λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2013.
             Σύμφωνα με το σχέδιο διανομής για το 2012, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών πόρων για την Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 21.651.199 € (Κανονισμός Επιτροπής 208/9-3-2012) και τα προϊόντα που θα διανεμηθούν αναμένεται να είναι ζυμαρικά, ρύζι, τυρί. και ελαιόλαδο.