Επιστολή ΑΣΠΕ σε υφυπουργούς οικονομικών, για τη φορολογική επιδρομή κατά πολυτέκνων

2012-07-26 14:09

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ.173                                            Αθήνα,  25/7/2012
       
                                                                                    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
            Αξιότιμο
            Κύριο Γεώργιο Μαυραγάνη
            Υφυπουργό Οικονομικών    
            Ενταύθα

            Αγαπητέ Κύριε Υφυπουργέ.

Επειδή σας ακούσαμε να μιλάτε στη Βουλή για την ευαισθησία που επιδεικνύει η Κυβέρνηση απέναντι στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις της ΑΣΠΕ, που έχει στη δύναμή της 104 Συλλόγους Πολυτέκνων, με εγγεγραμμένες σ΄ αυτούς τους Συλλόγους 185.000 πολύτεκνες οικογένειες και παρακαλούμε για την υιοθέτησή τους, καθότι τα διάφορα Χαράτσια καταφθάνουν και οι πολύτεκνοι που είναι σε  μεγάλο αναβρασμό και απόγνωση  καθώς βλέπουν δυστυχώς  να ακολουθείται η ίδια πολιτική , παρά τις επανειλημμένες προεκλογικές διακηρύξεις του Πρωθυπουργού και στελεχών της Ν.Δ για τους πολύτεκνους:

 

1. Όπως γνωρίζετε το άρθρο 21 του Συντάγματος διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τ΄ ακόλουθα:

«1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

2. Πολύτεκνες οικογένειες..  έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδος από το κράτος..

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Με δεδομένο ότι το δημογραφικό αποτελεί το υπ΄ αριθμ. ένα εθνικό πρόβλημα της πατρίδος μας, η Ελλάδα είναι η 3η πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου και το 20% του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών αποτελούν μόλις το 14%.

Το 1971 με πληθυσμό 8.784.732 τα παιδιά έως 14 ετών ήσαν 2.243.962 (25,36%) ενώ σήμερα έχουν μειωθεί  σε 1.623.759, τη στιγμή που οι άνω των 65 ετών από 957.116 (10,92%), σήμερα έχουν αυξηθεί σε 2. 141.786, δηλ. ενώ το 1971 τα παιδιά υπερτερούσαν των ηλικιωμένων κατά 1.286.846 σήμερα οι ηλικιωμένοι υπερτερούν των παιδιών κατά 518.027!!!

Η τελευταία απογραφή του έτους 2011, κατέδειξε πως ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 176.330 άτομα.

Με τα παραπάνω δεδομένα αυτονόητο είναι ότι η Κυβέρνηση, που προέκυψε από τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, δεν μπορεί να αγνοήσει το δημογραφικό πρόβλημα και έχει χρέος απέναντι στο Έθνος να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, που θα οδηγούν στην ανατροπή αυτής της καταστάσεως, για να ελπίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας ότι θα υπάρχει μέλλον σ΄ αυτή την πατρίδα και να σταματήσει η αντίληψη πως τα παιδιά αποτελούν στη χώρα μας τεκμήριο πλουτισμού.

2. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τους πολυτέκνους επιβάλλεται να ληφθούν τα κατάλληλα εκείνα μέτρα, πολλά από τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως οικονομικό κόστος, προς άρση των αδικιών που έγιναν την τελευταία διετία, σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών:

          α) Να τροποποιηθεί το άρθρο 38 του Ν. 402427-10-2011, βάσει του οποίου ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ, θα κληθεί εφέτος να πληρώσει φόρο εισοδήματος 2.680 ευρώ (!!), χωρίς βεβαίως να υπολογίζονται οι έκτακτες εισφορές, τα τέλη ακινήτων, τα χαράτσια και όλα τα έκτακτα φορολογικά βάρη, ενώ με τον προηγούμενο νόμο ( άρθρο 27 του Ν. 39862010 είχε φορολογική απαλλαγή 25.500 ευρώ) και θα πλήρωνε μόνο 130 ευρώ, δηλ. θα επιβαρυνθεί εφέτος με τρεις ολόκληρους μισθούς, χωρίς να υπολογισθούν οι μισθολογικές απώλειες που έχει ήδη υποστεί.

            β) Να αποκατασταθεί η αδικία που παρατηρείται σήμερα με τη  φορολογία ακίνητης περιουσίας (άρθρο 36 Ν. 38422010), βάσει της οποίας έχει το ίδιο αφορολόγητο όριο ο πολύτεκνος με 4,5,6,7 κλπ. παιδιά με τον άγαμο.

            γ) Να αποκατασταθούν οι αδικίες που έγιναν σε βάρος των πολυτέκνων, με το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 38452010, που κατήργησε τα δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα σε όσους έχουν μεικτές αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ,  είτε αυτός είναι άγαμος είτε πολύτεκνος με 4,7,8,11 κ.λπ. παιδιά και μείωσε κατά το ίδιο ποσοστό τα επιδόματα και τις πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων είτε αυτός ήταν άγαμος είτε πολύτεκνος, ενώ το ίδιο έγινε και με τη χορήγηση του δώρου και του επιδόματος αδείας.

            δ) Να επανέλθουν σε ισχύ άμεσα οι διατάξεις του νόμου 3255/2004 για τους διορισμούς των πολυτέκνων εκπαιδευτικών.

            Επισημαίνουμε επί του προκειμένου ότι το μέτρο αυτό δεν έχει κανένα απολύτως οικονομικό κόστος, ενώ από την πλευρά του συνέβαλλε στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, αφού κατά το χρόνο εφαρμογής του αυξήθηκαν οι γεννήσεις.

            ε)  Να επανέλθει σε ισχύ το άρθρο 40 του νόμου 3775/2009, που περιελάμβανε ευνοϊκή διάταξη για την εισφορά που καταβαλλόταν από τους πολυτέκνους ιδιοκτήτες, υπολογιζόμενη στο 5% της τιμής ζώνης επί του εμβαδού των ημιυπαιθρίων και άλλων χώρων που άλλαξαν χρήση (με αποτέλεσμα τη μείωση των πάσης φύσεως προστίμων στους πολύτεκνους κατά 50%) η οποία δυστυχώς καταργήθηκε με το νόμο 3843/2010.

            στ) Να ληφθεί ειδική μέριμνα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων που ανήκουν στις πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να μειωθούν σημαντικά τα προβλεπόμενα ειδικά πρόστιμα διατήρησης, που προβλέπονται από το Ν. 4014/2011, γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι η κατασκευή ενός αυθαιρέτου εκ μέρους των πολυτέκνων, δεν έγινε για λόγους πολυτελείας, αλλά για να μπορέσουν να αμβλύνουν  κάπως τις στεγαστικές ανάγκες της μεγάλης οικογενείας τους.

Σημειούται επί του προκειμένου ότι τον περασμένο Απρίλιο ψηφίσθηκε η τροπολογία Σηφουνάκη με την οποία μειώνονται τα πρόστιμα αυθαιρέτων που ανήκουν στους Μουσουλμάνους κατά 80%, χωρίς να ληφθεί καμία απολύτως μέριμνα για την μείωση των προστίμων των αυθαιρέτων που ανήκουν στις πολύτεκνες οικογένειες.

            ζ) Να καταργηθεί το άρθρο 60 του Ν. 3966/2011, με το οποίο καταργήθηκε το άρθρο 3 του Ν. 860/1979, ώστε να επανέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου αυτού, με βάση τις οποίες επί 32 συναπτά έτη εγένοντο οι μετεγγραφές των πολυτέκνων, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στις Σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χωρίς με την επαναφορά του μέτρου αυτού να επέρχεται καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση στο Δημόσιο.

            η)  Να καταργηθούν τα όρια εισοδήματος που θεσπίσθηκαν με την παρ. 22 του άρθρου 27 του Ν.4052/2012 για την χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων, παρά του ότι έχει κριθεί από το Σ.τ.Ε. η αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων και να επανέλθουν τα πολυτεκνικά επιδόματα στο καθεστώς που ίσχυε πριν το έτος 2009.

            θ) Να επέλθει η μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης, του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στους πολύτεκνους κατά 50%.

            ι)  Να υπαχθεί στο μειωμένο τέλος 0,5% του ΕΕΤΗΔΕ για το 2012 των ιδιοκατοικούμενων σπιτιών Πολύτεκνων και Υπερπολύτεκνων Οικογενειών, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο και χωρίς συνεκτίμηση της άλλης ακίνητης περιουσίας τους, από τη στιγμή που για τα άλλα ακίνητα καταβάλλεται κανονικά το ΕΕΤΗΔΕ ή τουλάχιστον το εισοδηματικό κριτήριο να αυξάνει με το πλήθος παιδιών της οικογένειας (και όχι το ίδιο ποσό για 4 ή 14 παιδιά).

            ια) Για καθαρά κοινωνικούς λόγους να ληφθεί μέριμνα ώστε στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης πολυτέκνων να θεσμοθετηθεί η επιτάχυνση απονομής της συντάξεώς τους κατ΄ εξαίρεση, εντός του πρώτου τριμήνου από τις παραιτήσεώς τους και όχι να απαιτείται το χρονικό διάστημα του ενός και πλέον έτους για να τους χορηγηθεί η σύνταξη.

            ιβ) Τέλος, σας είναι γνωστό πως οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και συνεπεία της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας πλήττονται ανελέητα, γι’  αυτό επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα για την ανεργία που πλήττει τις πολύτεκνες οικογένειες και ειδικότερα τις νέες.

 

3. Επί τούτοις σας παραθέτουμε τα παρακάτω, που έχουν άμεση συνάφεια με το όλο θέμα: (Δηλώσεις του κ. Σαμαρά στη Βουλή για τα πολυτεκνικά επιδόματα, Δελτίο Τύπου της Ν.Δ., Δηλώσεις του Υπευθύνου Τομέα κ. Νικολόπουλου για το χαράτσι, Δηλώσεις του Υπεύθυνου Τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Βρούτση, Δελτίο Τύπου της Γραμματείας Γυναικείων θεμάτων της Ν.Δ. και Ερωτήσεις στη Βουλή για τους αδιόριστους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς).

- Α -

Προεκλογικές δεσμεύσεις της Ν.Δ. για τα πολυτεκνικά επιδόματα


Τι έλεγε ο Πρόεδρος της Ν.Δ - κ. Α. Σαμαράς στη Βουλή,  για τα πολυτεκνικά επιδόματα"

-…Είναι, άραγε, «σπατάλη» το επίδομα των πολυτέκνων που το κόβουν τώρα δραστικά; Και θα καταβάλλεται πλέον, μόνο αν το ετήσιο μεικτό εισόδημα της οικογένειας είναι κάτω από 40 χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή 30 χιλιάδες καθαρά. Για όνομα του Θεού! Στους χαμηλοσυνταξιούχους και τους πολύτεκνους βρήκατε να χτυπήσετε τη δημόσια σπατάλη; Λέγεται ότι ο αρμόδιος υπουργός θα πάρει πίσω το εισοδηματικό κριτήριο. Μακάρι! Αλλά η περικοπή του ελάχιστου πολυτεκνικού επιδόματος παραμένει. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι η Ελλάδα δεν γεννάει, γερνάει! Κι ότι η ενίσχυση των πολυτέκνων δεν είναι σπατάλη, είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου… "

Δελτίο τύπου της ΝΔ( 3 τομεαρχών) που στηρίζει την δοκιμαζόμενη πολύτεκνη οικογένεια...