Το Διοικητικό Συμβούλιο

    Πρόεδρος                     Μαραβέλιας Δημήτρης
 
    Γεν.Γραμματέας         πατήρ Γιαχαλής Αντώνιος
 
    Αντιπρόεδροι             Γραμματσούλιας Παναγιώτης
                                       Δουλαβέρης Φώτης
 
    Ταμίας                          Γεωργαντάς Δημήτρης
 
    Αναπληρωτής ταμίας   Παρασκευόπουλος Γεώργιος
 
    Ειδικός Γραμματέας     Βέρρας Ηλίας
 
   Μέλη                              Μανέτας Ιωάννης
                                          Στανίτσας Χαράλαμπος

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος                          πατήρ Αναστασόπουλος Ελευθέριος

Γραμματέας                       Τσίχλας Γεώργιος

Μέλος                                Παπαλεξόπουλος Αλέκος