Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Μανωλοπούλου-Νικολοπούλου  Αναστασία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               Δουλαβέρης  Φώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                Μαραβέλιας  Δημήτρης

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Γιαχαλής  Αντώνιος (ιερέας)

ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Βέρρας  Ηλίας

ΕΙΔ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Αναστασόπουλος Ελευθέριος(ιερέας)

ΤΑΜΙΑΣ                               Γεωργαντάς   Δημήτρης

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ                 Παντελή  Χαρά

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ    Γραμματσούλιας Παναγιώτης

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος                          Παναγιωτόπουλος  Γεώργιος

Γραμματέας                       Πουλίδας  Νικόλαος

Μέλος                                Γεωργόπουλος  Γεώργιος