Το Διοικητικό Συμβούλιο

    Πρόεδρος                   Μαραβέλιας Δημήτρης
 
    Γεν.Γραμματέας         Δουλαβέρης Φώτης
 
    Αντιπρόεδρος            Γραμματσούλιας Παναγιώτης
                                       
 
    Ταμίας                          Γεωργαντάς Δημήτρης
 
    Αναπληρωτής ταμίας   Παρασκευόπουλος Γεώργιος
 
    Ειδικός Γραμματέας     Βέρρας Ηλίας
 
   Μέλη                              Μανέτας Ιωάννης
                                          Στανίτσας Χαράλαμπος

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος                          πατήρ Αναστασόπουλος Ελευθέριος

Γραμματέας                       Τσίχλας Γεώργιος

Μέλος                                Παπαλεξόπουλος Αλέκος